Veřejné investování – zakázky

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR se zabývá metodickým řízením procesu zadávání veřejných zakázek. Rovněž spoluzajišťuje přípravu souvisejících právních norem a spravuje Informační systém o veřejných zakázkách a Portál o veřejných zakázkách a koncesích – www.portal-vz.cz.

Portál v režii MMR

Portál sdružuje národní a evropské právní předpisy k veřejným zakázkám a koncesím. Přínosný je zejména informační systém o veřejných zakázkách s přístupy k:

 • Věstníku veřejných zakázek
 • Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Systémům certifikovaných dodavatelů
 • Statistikám veřejných zakázek
 • Rejstříku koncesních smluv
 • Rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek
 • Rejstříku osob se zákazem plnění koncesních smluv

Veřejné zakázky lze zadávat i elektronicky. MMR poskytuje na portálu kompletní informace ke Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období 2016 – 2020.

Součástí portálu jsou informace o zadávání veřejných zakázkách

V portálu nechybí přínosná sekce „Jak na zadávání veřejných zakázek“. Ministerstvo zde shromažďuje a zpřístupňuje informace o legislativách, metodikách a stanoviskách, elektronickém zadávání veřejných zakázek a centralizovaném zadávání veřejných zakázek.

Ostatní informace v portálu

Návštěvníci portálu mohou zavítat do sekce Informační systémy a elektronické vzdělávání, kde naleznou informace týkající se:

 • informačních systémů o veřejných zakázkách
 • projektu Národní infrastruktury pro elektronické zadávání veřejných zakázek
 • elektronického tržišti
 • vzdělávání

Zajímavá je také sekce Spolupráce a výměna informací s výročními zprávami o veřejných zakázkách, s informacemi o partnerství veřejného a soukromého sektoru a s informacemi o mezinárodní spolupráci.