Spolupráce MMR v rámci Evropy

Spolupráce MMR v rámci EU

Ministerstvo pro místní rozvoj koordinuje využívání fondů Evropské unie na našem území. České republice jsou k dispozici fondy EU, které slouží k podpoře hospodářského růstu členských zemí, ke zlepšování vzdělanosti obyvatel a ke snižování sociálních rozdílů. Aplikuje se tzv. politika soudržnosti, jejímž cílem je snížit rozdíly mezi úrovní jednotlivých regionů a posílit hospodářskou, sociální a územní soudržnost.

Klíčovým nástrojem tzv. kohezní politiky pro období 2014 – 2020 jsou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF), z kterých mohou zájemci čerpat finanční prostředky. ESIF zahrnují:

 • Evropský fond pro regionální rozvoj
 • Evropský sociální fond
 • Fond soudržnosti
 • Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
 • Evropský námořní a rybářský fond

Spolupráce MMR v rámci OSN

Cílem OSN je udržovat mezinárodní mír a bezpečnost a zajistit rovnoprávnost národů. Ministerstvo pro místní rozvoj spolupracuje s OSN v oblastech:

 • udržitelného rozvoje
 • lidských práv (včetně práva na bydlení)
 • ekonomického rozvoje
 • sociálního rozvoje v lidských sídlech

Spolupráce MMR v rámci skupiny zemí V4

Visegrádská skupina zemí – V4 seskupuje Českou republiku, Slovensko, Maďarsko a Polsko. Úkolem MMR v rámci V4 je:

 • posilovat soudržnost a stabilitu střední Evropy
 • spolupracovat v rámci EU na vytvoření a fungováni Energetické unie
 • zapojit se do diskuze o budoucnosti kohezní politiky
 • zajistit dodávky energie a energetickou bezpečnost
 • zajistit stabilní plynovody
 • podpořit reformy ve východních zemích
 • podpořit svobodná média
 • naplňovat princip solidarity
 • bojovat proti daňovým podvodům a únikům