Působnost ministerstva pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky (MMR) má ve státní správě neodmyslitelnou roli. Jeho působnost je vymezena právními dokumenty a má značné pravomoci a kompetence. Kromě toho přebírá odpovědnost za správu svěřených finančních prostředků. Jaká je konkrétní působnost MMR?

Čím se zabývá Ministerstvo pro místní rozvoj ČR?

MMR je ústředním orgánem státní správy a vzniklo 1. listopadu 1996. Zabývá se:

 • regionální politikou
 • politikou bydlení
 • rozvojem domovního a bytového fondu
 • nájmem bytů a nebytových prostor
 • územním plánováním
 • stavebním řádem
 • vyvlastněním
 • investiční politikou
 • cestovním ruchem
 • veřejnou dražbou a realitní činností
 • pohřebnictvím

Další činnosti ministerstva pro místní rozvoj

MMR dále spravuje finance určené pro politiku bydlení a koordinuje činnost orgánů státní správy při zajišťování politiky bydlení. Rovněž je Národním koordinačním orgánem, který hraje hlavní roli při přerozdělování peněz ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti v ČR. V neposlední řadě se zaměřuje na snižování rozdílů mezi úrovní rozvoje regionů ČR a aktivně se podílí na stírání ekonomických rozdílů mezi EU a ČR.

MMR nabízí metodickou pomoc

MMR je také orgánem, který poskytuje metodickou pomoc:

 • vyšším územním samosprávním celkům
 • městům
 • obcím
 • sdružením

a usnadňuje zapojování územních samosprávních celků do evropských regionálních struktur.

Kdo je ministrem MMR v roce 2018?

Současnou ministryní MMR je Ing. Klára Dostálová a do své funkce byla jmenována 13. prosince 2017.