Regionální politika a cestovní ruch

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje komplexní informace o oblasti regionální politiky, cestovního ruchu, pohřebnictví a státní pomoci při obnově území po pohromách. Čím se jednotlivé oblasti vyznačují?

Regionální politika

MMR podporuje rozvoj regionů a soustředí se na jejich soudržnost a zvyšování konkurenceschopnosti. Zaměřuje se také na rozvoje měst a venkovských oblastí. Základním nástrojem regionální politiky pro období 2014 – 2020 je Strategie regionálního rozvoje České republiky. MMR také poskytuje pomoc po živelných a jiných pohromách a připravuje z podkladů od postižených krajů strategii na obnovu území.

Cestovní ruch

Ministerstvo plní funkci metodického a koordinačního orgánu pro subjekty, které působí v oblasti cestovního ruchu. Pro období 2014 – 2020 vytvořilo Koncepci státní politiky cestovního ruchu v ČR. MMR pomáhá vytvářet optimální podmínky pro rozvoj cestovního ruchu v našich krajích a stanovuje pravidla k ochraně spotřebitelů a pro provoz cestovních kanceláří a agentur. Svou činnost prezentuje ministerstvo na veletrzích cestovního ruchu.

Pohřebnictví

MMR je ústředním orgánem státní správy v oblasti pohřebnictví. Ministerstvo poskytuje občanům a institucím doporučení a vzorové materiály pro správu pohřebišť a krematorií a přináší jim přehled pohřebišť v ČR. Obce v přenesené působnosti obstarávají agendu pohřbívací povinnosti a zajišťují slušné pohřbení. Ze zákona musejí dědicové uhradit obci náklady spojené s pohřbem a opatřením hrobového místa.

Státní pomoc při obnově území po pohromách

MMR dává finanční prostředky na obnovu území postiženého živelní nebo jinou pohromou, při které byl vyhlášen krizový stav. Tato státní pomoc je upravena zákonem č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a vyhláškou Ministerstva financí č. 186/2002 Sb.